Podrzecze 134, 33-386 Podegrodzie 574 109 203 18 449 00 11
Kilka słów o nas..

Firma „LIZSBEK”

Już od ponad 30 lat działamy z sukcesem w branży wywozu nieczystości i odpadów płynnych, czyszczenia separatorów (osadników, ostojników), udrażniania (przetykania) kanalizacji, odbioru odpadów, dowozu wody pitnej atestowanym samochodem. Posiadamy również sprzęt typu Hak do przewozu kontenerów. Mamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę kierowców i serwisantów. Aby działać w branży gospodarki odpadami. Nasza firma musiała uzyskać szereg zezwoleń i decyzji uprawniających do wykonywania zleceń naszych klientów.

Wychodząc naprzeciw stale rosnącym oczekiwaniom naszym zleceniodawcom oferujemy czyszczenie: separatorów tłuszczu, separatorów ropopochodnych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, udrażnianie wpustów ulicznych, odwodnień liniowych, a także czyszczenie przepompowni ścieków, osadników, zbiorników: buforowych, wody p. pożarowych, zbiorniki na oczyszczalniach ścieków, komór fermentacyjnych. Odpady wytworzone przez Naszą firmę są neutralizowane przez zakłady współpracujące z nami. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi świadczymy usługi na najwyższym poziomie co wiąże się to również z bezpieczeństwem. 

Zapraszamy do współpracy!

30+

Lat doświatczenia w usługach

Co nas wyróżnia?

Dlaczego my?

Profesjonalna obsługa każdego zadania
Nowoczesny i nowy sprzęt do zleceń
Własny serwis naprawczy, który gwarantuje ciągłą pracę maszyn
Aktualne ubezpieczenia i pozwolenia pracownicze wszystkich kierowców
Wykonania każdego zlecenia nawet najbardziej nietypowego
Czym się zajmujemy?

SPECJALIZACJA
FIRMY LIZSBEK

Obsługa separatorów substancji ropopochodnych
Obsługa separatorów tłuszczu
Obsługa osadników
Obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków
Obsługa myjni samochodowych
Udrażnianie kanalizacji
Wywóz ścieków bytowych i przemysłowych
Wywóz odpadów stałych i płynnych
Dowóz wody

ZAUFALI NAM

Nasze zdjęcia

GALERIA